Υποτροφίες – Ερευνητικά έργα DAAD

Υποτροφίες – Ερευνητικά έργα DAAD

O DAAD είναι o μεγαλύτερος φορέας υποτροφιών παγκοσμίως (πάνω από 2,6 εκατομμύρια ακαδημαϊκοί από το 1925 έως σήμερα), εδράζεται στη Γερμανία και στην Ελλάδα προωθεί τις ελληνογερμανικές σχέσεις στους τομείς της έρευνας και των σπουδών, εκτός των άλλων και μέσω της σύναψης συνεργασιών των πανεπιστημίων των δύο χωρών.

Πιο κάτω, σημειώνονται υποτροφίες που προσφέρει το DAAD που μπορεί να ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου:

Αιτήσεις έως 15.04.2024 με επιλογή τον Ιούνιο 2024 για εκκίνηση χρηματοδότησης από 15.08.24 και έως 15.09.2024, επιλογή γίνεται το Δεκέμβριο 2024 για χρηματοδότηση από 15.02.2024.

Οι αιτήσεις θα ξανανοίξουν τον ερχόμενο Ιούλιο, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 01.12.24.

Αιτήσεις έως 15.04.2024 με επιλογή τον Ιούνιο 2024 για εκκίνηση χρηματοδότησης από 15.08.24 και έως 15.09.2024, επιλογή γίνεται το Δεκέμβριο 2024 για χρηματοδότηση από 15.02.2024.

  • “Study Visits for Groups of Foreign Students to Germany”, όπου μία ομάδα 15 φοιτητών μαζί με τον καθηγητή τους επισκέπτονται γερμανικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για διασύνδεση καθώς και για πολιτιστική γνωριμία με τη Γερμανία. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι μέχρι 12 ημέρες. https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57661302
  • “Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP) mit verschiedenen Partnerländern”, για κατάθεση ερευνητικών έργων στα πλαίσια μιας πανεπιστημιακής συνεργασίας μπορείτε να απευθυνθείτε στο πρόγραμμα (https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/ppp/ ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί πρότζεκτ ανταλλαγής προσωπικού διαφορετικών χωρών, προωθεί την κινητικότητα και τη βραχυπρόθεσμη παραμονή για ανταλλαγή μεταξύ καθηγητών δύο πανεπιστημίων/ερευνητικών ινστιτούτων.

Σημειώνεται ότι επίκειται συνάντηση με υψηλά πρόσωπα γερμανικών πανεπιστημίων απο τις 19 έως τις 22 Μαρτίου 2024 (συνοδευτικό αρχείο της ανακοίνωσης με τα Γερμανικά Πανεπιστήμια και τι ζητούν).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα εκπροσωπηθεί στην παραπάνω συνάντηση από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, καθηγητή Ξάνθο Θεόδωρο. Οποιοδήποτε ενδιαφέρον μπορεί να δηλωθεί στο emailvrector-intaffairs@uniwa.gr, για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία της συνάντησης.

 

Συμμετέχοντα Γερμανικά Πανεπιστήμια