Υποβολή Αίτησης για δωρεαν σίτιση Ακ. Έτους 2022-23

Υποβολή Αίτησης για δωρεαν σίτιση Ακ. Έτους 2022-23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

και τους φοιτητές που εγράφησαν με την κατηγορία των Αθλητών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από  19-12-2022   έως  31-12-2022

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που προέρχονται από  μετεγγραφή το ακ.έτος 2022-2023, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης.  

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου.

 Η ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022  έως και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης