Υποβολή δικαιολογητικών για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα Τμήματα Εργοθεραπείας, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας

Υποβολή δικαιολογητικών για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα Τμήματα Εργοθεραπείας, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη-πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους, εάν ο όγκος των αρχείων είναι μεγάλος, με wetransfer, στη Γραμματεία της ΣΕΥΠ στο seyp@teiath.gr

 

Δείτε ακόμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019