Υποβολή εργασιών στο Special Issue «Development and Application of Novel Dual Energy X-ray Imaging Methods» του περιοδικού «Crystals»

Υποβολή εργασιών στο Special Issue «Development and Application of Novel Dual Energy X-ray Imaging Methods» του περιοδικού «Crystals»

Αγαπητοί  Συνάδελφοι/Συνεργάτες,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να υποβάλετε εργασίες στο Special Issue «Development and Application of Novel Dual Energy X-ray Imaging Methods» του περιοδικού «Crystals» (ISSN 2073-4352, Impact Factor: 2.144Scopus indexed). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/journal/crystals/special_issues/X-ray_imaging

Crystals Paper Invitation Template, Flyer

Με εκτίμηση
Δρ. Γεώργιος Φούντος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Δρ. Χρήστος Μιχαήλ
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής