Υποβολή εργασιών στο Special Issue «Scintillators for Medical Imaging Applications» του περιοδικού «Crystals»_ IF : 2.061

Υποβολή εργασιών στο Special Issue «Scintillators for Medical Imaging Applications» του περιοδικού «Crystals»_ IF : 2.061

Αγαπητοί  Συνάδελφοι/Συνεργάτες,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να υποβάλετε εργασίες στο Special Issue «Scintillators for Medical Imaging Applications» του περιοδικού «Crystals» (ISSN 2073-4352, Impact Factor: 2.061Scopus indexed). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 18 Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/journal/crystals/special_issues/Scintillators_Medical

Με εκτίμηση
Δρ. Ευστράτιος Δαυίδ
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δρ. Ιωάννης Κανδαράκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής