Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών