ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΣΚΗΣΗΣ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΔΑ 6Π5Ο46Μ9ΞΗ-Α2Λ