Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρων και Αντιπροέδρων στα Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α

Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρων και Αντιπροέδρων στα Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α

Προκήρυξη για την εκλογή Προέδρων και Αντιπροέδρων στα Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑ.Δ.Α

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ψ40Θ46Μ9ΞΗ-ΕΒΛ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

5. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ