Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021 (σε μορφή xls)