Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2019 (σε μορφή πίνακα.pdf)