Έξυπνες επιλογές στο μηχανογραφικό του 2024

4

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ 2024

Οι σπουδές μηχανικών είναι πενταετούς φοίτησης και η ολοκλήρωση τους οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Και τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, ήτοι των Ναυπηγών Μηχανικών, των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, των Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, όπως και των Μηχανικών Βιοϊατρικής είναι αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και αναμένεται επακόλουθη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους διπλωματούχους μηχανικούς.

Το ΠΑΔΑ είναι ένα οικοσύστημα 64.000 ατόμων, με 6 Σχολές, έχει αναγνωρισμένη δημιουργική ακαδημαϊκή ιστορία και εξελισσόμενες ανοδικά διεθνείς κατατάξεις ποιότητας, είναι το πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο, το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, που επενδύει στην ανθρώπινη προσπάθεια, τη συμπερίληψη και «διαβάζει» το μέλλον.