ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων, το οποίο ανήκει στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διαθέτει υποδομές, εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την παροχή και υποστήριξη υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει πραγματοποιήσει πλειάδα δραστηριοτήτων επί σειρά ετών.