Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στη «Συμμετοχή φωτογράφων και ανθοπωλών στη διαδικασία των τελετών καθομολογήσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για ένα έτος» .

Στην περίπτωση που έχουν ήδη κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα δικαιολογητικά για την ως άνω Πρόσκληση, σας ενημερώνουμε ότι θα επιστραφούν στους δικαιούχους οι σφραγισμένοι φάκελοι.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_signed