Διακήρυξη για τον Προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διακήρυξη για τον Προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διακήρυξη για τον Προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ

06 2019 ΤΕΥΔ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

07 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

08 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Signed