Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων – Υλικού Εκπαίδευσης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – υλικού εκπαίδευσης για τις ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής