ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για την Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για την Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα»