ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια προστατευτικών και διαχωριστικών γραφείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια προστατευτικών και διαχωριστικών γραφείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»