ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Εγκατάσταση ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Εγκατάσταση ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση