ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Τοποθέτηση Panel Monitor για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμού της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Τοποθέτηση Panel Monitor για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμού της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»