Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη «Προμήθεια πόμολων, κλειδαριών, ομφαλών κλειδαριών, καθώς και τις εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια πόμολων, κλειδαριών, ομφαλών κλειδαριών, καθώς και τις εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»