Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Διαμόρφωση αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»