Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Δημιουργία WC ΑΜΕΑ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»