ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ειδών και Εργασίες Αποκατάσταση του Δρόμου, του Χώρου Στάθμευσης και του Περιβάλλοντα Χώρου του κτιρίου Διοίκησης, της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια Ειδών και Εργασίες Αποκατάσταση του Δρόμου, του Χώρου Στάθμευσης και του Περιβάλλοντα Χώρου του κτιρίου Διοίκησης, της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

CPV: 44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
CPV: 45453100-8 Εργασίες Αποκατάσταση