ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηχο-απορροφητικών Πλαισίων για την Διεύθυνση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών και για το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηχο-απορροφητικών Πλαισίων για την Διεύθυνση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών και για το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.