ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφωμάτων καθώς και εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφωμάτων καθώς και εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη