ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγειονομικού Εξοπλισμού για την Προστασία των Φοιτητών και Καθηγητών στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγειονομικού Εξοπλισμού για την Προστασία των Φοιτητών και Καθηγητών στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου»

CPV: 35113400-3 – Ρούχα προστασίας και ασφαλείας