«Συντήρηση Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

«Συντήρηση Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

«Συντήρηση Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

 

04-239164-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

01-239164-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC013728426_signed

02-239164-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-espd-request-v1

03-239164-2023-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-espd-request-v1_signed