ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “HOTEL ROYAL” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 71379/25-07-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “HOTEL ROYAL” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 71379/25-07-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “HOTEL ROYAL” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 71379/25-07-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV:79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ