Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής