Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών