Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας – Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory – L & I Lab) στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας – Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory – L & I Lab) στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας – Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory – L & I Lab) στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΔΟΚΕ