ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 (αριθ. πρωτ. 65915/15-07-2022 ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/08/2022  Β’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΟ846Μ9ΞΗ-Ο6Χ)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 


Α) Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 16/07/2022 & 21/07/2022. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΘΑ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22/07/2022 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 04/08/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59″.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΣΤΙΣ 04/08/2022 ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Β) ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΘΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.