Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών, Μηχανικών, Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και Επιστημών Τροφίμων, για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι δέκα (10) ημέρες, από Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 έως και Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis-ypotrofon.uniwa.gr


Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη-πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους, εάν ο όγκος των αρχείων είναι μεγάλος, με wetransfer, στη Γραμματεία της ΣΕΥΠ στο seyp@teiath.gr


Μετά  την οριστική υποβολή της αίτησης, με την επιλογή «εκτύπωση» υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής της αίτησης σε αρχείο PDF, το οποίο αποστέλλετε μαζί με όλα δικαιολογητικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-2019