Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακ. Ετος 2019-2020 (νέα έντυπα)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακ. Ετος 2019-2020 (νέα έντυπα)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακ. Ετος 2019-20

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 15-07-2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29-07-2019

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών των τμημάτων (μέσω email) ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), είτε στις διευθύνσεις των γραμματειών των τμημάτων ως εξής: Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγ. Σπυρίδωνα 28, T.K. 12243 – Αιγάλεω, Πανεπιστημιούπολη 2 – Π. Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω, για το τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Λ. Δημοκρατίας 65, Ίλιον Τ.Κ. 13122, είτε ταχυδρομικά στις αναφερόμενες διευθύνσεις, μέχρι την ημερομηνία της λήξης υποβολής των αιτήσεων.