ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25529

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης και ιδιαίτερα του διεθνούς μάρκετινγκ, η έννοια της αναγκαιότητας του αναφέρεται στην υλοποίηση της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα στην δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων. Στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που διανύουμε οι βιομηχανικές αυτές σχέσεις αναπτύσσονται ηλεκτρονικά με την δημιουργία e-B2B σχέσεων.
Το υπόψη γνωστικό πεδίο θέλει να καλύψει την στρατηγική ηλεκτρονικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση της επιθυμητής εμπιστοσύνης μεταξύ τους για την ανάπτυξη στρατηγικών εταίρων σε πεδία τόσο Μάρκετινγκ όσο και Logistics προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα κόστους προς όφελος των καταναλωτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 2868.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ 2868.signed