Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή, Στατιστικού ή Ειδικού σε Ποσοτική ή/και σε Σχολική Ποσοτική Έρευνα

Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή, Στατιστικού ή Ειδικού σε Ποσοτική ή/και σε Σχολική Ποσοτική Έρευνα

Προκήρυξη Θέσης Ερευνητή, Στατιστικού ή Ειδικού σε Ποσοτική ή/και σε Σχολική Ποσοτική Έρευνα!
Αμοιβή: 11.350€
Aπασχόληση: Πέντε Μήνες
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:26/11/2018