Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (αρ.πρωτ.: 6957/24-03-2020)

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Κανονισμός Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων