Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18800/07-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ-(MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)