Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 24075/20-07-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 01 – Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ως Δικαιούχου στη Διαχείριση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κ/Ε 80766)