ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στα αναφερόμενα ακαδημαϊκά τμήματα με αριθ. πρωτ. 10234/11-2-2022 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 22/02/2022) με ΑΔΑ: 64ΕΘ46Μ9ΞΗ-49Κ

Β) Υπεύθυνη Δήλωση

Γ) Πλατφόρμα αιτήσεων

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 16/02/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 25/02/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://assoc.applications.uniwa.gr
 
Α) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ “Άλλες Γνώσεις” 
Β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ “Συμπλήρωση του βιογραφικού μου”, στην επιλογή “Προσωπικά Ενδιαφέροντα” 
 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα ως άνω μεταφορτωμένα αρχεία να επιλεγούν ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη». Σε περίπτωση μη επιλογής τους ως αρχεία μέσω του πεδίου «Επιλογή αρχείων προς Επισύναψη», αυτά δεν θα είναι ορατά και δεν θα ληφθούν υπόψη.