ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΞΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΞΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθ. πρωτ. 9180/05-02-201 (ΑΔΑ: Ω5Τ446Μ9ΞΗ-ΘΒΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσκληση διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Α. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 00:00:01” ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 19/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59΄:59΄΄.

Β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ”, ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ, ΗΤΟΙ, ΣΤΙΣ 19/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59”

 


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 00:00:01” ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 19/02/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59΄:59”.
 
B) Αρχική Αίτηση (αρχείο word)