Πρόσληψη Διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη Διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση

Αίτηση