Ομότιμοι – Επίτιμοι

ΟΜΟΤΙΜΟΙ – ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Ιωάννης Κιουσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 (Θέμα 19ο))

Αθανάσιος Νασιόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 (Θέμα 19ο))

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 (Θέμα 20ο))

Θρασύβουλος Αβαριτσιώτης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 (Θεμα 15ο))

Δημήτρης Κεχαγιάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 (Θέμα 21ο))

Βασίλειος Ντουρτόγλου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 (Θεμα 15ο))

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 (Θέμα 21ο))

Μαρία Σαμαράκου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 (Θεμα 15ο))

Παναγιώτης Σινιόρος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 (Θέμα 21ο))

Δήμος Τριάντης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 (Θέμα 21ο))

Φραγκίσκος Χανιώτης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 (Θεμα 15ο))

Νικήτας Χιωτίνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 (Θέμα 21ο))

Ιωάννης Έλληνας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 8ο))

Χρήστος Κεχαγιάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 9ο))

Γεώργιος Μιαούλης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 8ο))

Θεόδωρος Παπαηλίας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 8ο))

Όλγα Πολυχρονοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 8ο))

Χρήστος Σκουρλάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 (Θέμα 8ο))

Ιωάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 9/29-06-2021 (Θεμα 11ο))

Αλεξάνδρα Βάρκα – Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/26-04-2021 (Θεμα 11ο))

Σταμάτιος Κουσίσης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/26-04-2021 (Θεμα 12ο))

Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 (Θεμα 19ο))

Αναστάσιος Ντάνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 (Θεμα 19ο))

Βασίλειος Σπυρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 (Θεμα 20ο))

Γεώργιος-Αλβέρτος Καρίκας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/21-01-2021 (Θεμα 9ο))

Ευθύμιος Κάκουρος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 23/28-12-2020 (Θεμα 10ο))

Ιωάννης Κανδαράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 23/28-12-2020 (Θεμα 10ο))

Παναγιώτης Βουθούνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 (Θεμα 19ο))

Ευθύμιος Γράβας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 (Θεμα 19ο))

Γεώργιος Ιατράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 (Θεμα 19ο))

Παναγιώτης Παπαδέας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 (Θεμα 19ο))

Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 (Θεμα 19ο))

Κίμωνας Αναστασιάδης-Αϊνατζόγλου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 13/11-06-2019 (Θεμα 31ο))

Πέτρος Αξαόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 1/8-01-2019 (Θεμα 12ο))

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 (Θεμα 36ο))

Λάζαρος Βρυζίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 (Θεμα 36ο))

Διονύσιος Κάβουρας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 (Θεμα 36ο))

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Διοικ. Επιτροπής Δε 11/12-06-2018 (Θεμα 48ο))

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/23-09-2019 (Θεμα 53ο))

Γκεργέη Ζολνόκι (Georgely Szlonki), Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 28ο))

Μιχαήλ Μπρατάκος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 29ο))

Massimiliano Fukas, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/29-03-2022 (Θέμα 27ο))

Rosemary Papa, Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 (Θέμα 4ο))

Έφη Βαγενά, Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 (Θέμα 3ο))

Ελευθέριος Σκιαδάς, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 (Θέμα 4ο))

Γκάς Μπιλιράκης, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμούς της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 30ο))

Ηλίας Μόσιαλος, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 2/25-02-2021 (Θεμα 4ο))

Ken (Kenneth) Loach, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 4/18-03-2021 (Θεμα 3ο))

Francis Fukuyama, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 9/29-06-2021 (Θεμα 3ο))