Ομότιμοι – Επίτιμοι

ΟΜΟΤΙΜΟΙ – ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος,  Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (αποφ. Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018).

Λάζαρος Βρυζίδης, Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018).

Διονύσιος Κάβουρας, Ομότιμος Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018).

Πέτρος Αξαόπουλος, Ομότιμος  Καθηγητής τουΤμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Διοικ. Επιτροπής 1/8-1-2019).

Κίμωνας Αναστασιάδης-Αϊνατζόγλου, Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Διοικ. Επιτροπής 13/11.6.2019)

Παναγιώτης Βουθούνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-9-2020)

Ευθύμιος Γράβας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Συγκλήτου 14/22-9-2020)

Γεώργιος Ιατράκης, Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Συγκλήτου 14/22-9-2020)

Παναγιώτης Παπαδέας, Ομότιμος  Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Συγκλήτου 14/22-9-2020)

Ευαγγελία Πρωτόπαπα,  Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Συγκλήτου 14/22-9-2020)

Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου11/12-6-2018)

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/23-9-2019)

Μπρατάκος Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/20.2.2020)

Γκεργέη Ζολνόκι (Georgely Szlonki), Καθηγητής  Έρευνας Αγοράς Οίνου και Ποτών και Αναπληρωτής Διευθυντήσ του Ινστιτούτου Οικονομικών Επιστημών Οίνου και Ποτών του Πανεπιστημίου Γκαϊζενχαϊμ της Γερμανίας, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/20.2.2020)

Γκάς Μπιλιράκης, μέλος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Καθηγητής του Κολλεγίου του St. Petersburg της Φλόριντα Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/20-2-2020)