Ομότιμοι – Επίτιμοι

ΟΜΟΤΙΜΟΙ – ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Πέτρος Τομάρας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 6/15-03-2024 Θέμα 5ο)

Κωνσταντίνος Χούλης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/20-12-2023 Θέμα 21ο)

Χάραλαμπος Πρέσσας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/20-12-2023 Θέμα 21ο)

Παναγιώτης ΚικίλιαςΟμότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 9/20-07-2023 Θέμα 7ο)

Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (αποφ. Συγκλήτου 4/17-03-2023 Θέμα 7ο)

Στυλιανός Πατσίκας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (αποφ. Συγκλήτου 13/9-12-2022  Θέμα 17ο)

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  (αποφ. Συγκλήτου 13/9-12-2022  Θέμα 17ο)

Παναγιώτης Παπαδάκος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού (αποφ. Συγκλήτου 12/26-10-2022 Θέμα 6ο)

Αικατερίνη Γεωργούλη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών  της Σχολής Μηχανικών, (αποφ. Συγκλήτου 7/9-6-2022 2 Θέμα 8ο)

Στέφανος Τσιτομενέας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών  Μηχανικών της Σχολής  Μηχανικών, (αποφ. Συγκλήτου 7/9-06-2022 Θέμα 9ο)

Νικόλαος Ζόγκζας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων (αποφ. Συγκλήτου3/10-03-2022 Θέμα 9ο)

Ιωάννης Κιουσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 Θέμα 19ο)

Αθανάσιος Νασιόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 Θέμα 19ο)

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 Θέμα 20ο)

Θρασύβουλος Αβαριτσιώτης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 Θεμα 15ο)

Δημήτρης Κεχαγιάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 Θέμα 21ο)

Βασίλειος Ντουρτόγλου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 Θεμα 15ο)

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 Θέμα 21ο)

Μαρία Σαμαράκου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 Θεμα 15ο)

Παναγιώτης Σινιόρος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 Θέμα 21ο)

Δήμος Τριάντης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 Θέμα 21ο)

Φραγκίσκος Χανιώτης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 22/21-12-2021 Θεμα 15ο)

Νικήτας Χιωτίνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (αποφ. Συγκλήτου 20/21-12-2021 Θέμα 21ο)

Κωνσταντίνος Κάντζος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών  Οικονομικών κ’ Κοινωνικών Επιστημών (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 Θέμα 12ο Α)

Θεανώ-Εριφύλη Μοσχονά, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών  κ’ Κοινωνικών Επιστημών (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 Θέμα 12ο Β)

Ιωάννης Έλληνας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 8ο)

Χρήστος Κεχαγιάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 9ο)

Γεώργιος Μιαούλης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 8ο)

Θεόδωρος Παπαηλίας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 8ο)

Όλγα Πολυχρονοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 8ο)

Χρήστος Σκουρλάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 18/26-10-2021 Θέμα 8ο)

Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 15/28-9-2021 (Θέμα 11ο))

Ιωάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 9/29-06-2021 Θεμα 11ο)

Αλεξάνδρα Βάρκα – Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/26-04-2021 Θεμα 11ο)

Σταμάτιος Κουσίσης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/26-04-2021 Θεμα 12ο)

Παναγιώτης Κυριαζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 Θεμα 19ο)

Αναστάσιος Ντάνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 Θεμα 19ο)

Βασίλειος Σπυρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/25-02-2021 Θεμα 20ο)

Γεώργιος-Αλβέρτος Καρίκας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 1/21-01-2021 Θεμα 9ο)

Ευθύμιος Κάκουρος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 23/28-12-2020 Θεμα 10ο)

Ιωάννης Κανδαράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 23/28-12-2020 Θεμα 10ο)

Παναγιώτης Βουθούνης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 Θεμα 19ο)

Ευθύμιος Γράβας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 Θεμα 19ο)

Γεώργιος Ιατράκης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 Θεμα 19ο)

Παναγιώτης Παπαδέας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 Θεμα 19ο)

Ευαγγελία Πρωτόπαπα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 14/22-09-2020 Θεμα 19ο)

Κίμωνας Αναστασιάδης-Αϊνατζόγλου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 13/11-06-2019 Θεμα 31ο)

Πέτρος Αξαόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 1/8-01-2019 (Θεμα 12ο))

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 Θεμα 36ο)

Λάζαρος Βρυζίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 Θεμα 36ο)

Διονύσιος Κάβουρας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ.Διοικ. Επιτροπής 20/2-10-2018 Θεμα 36ο)

Roman Slowinski, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής( αποφ. Συγκλήτου Σ 6/15-03-2024 Θέμα 2ο)

Khalid Arar, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( αποφ. Συγκλήτου  6/15-03-2024 Θέμα 3ο)

Χρίστος Παπαδημητρίου, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 8/22-06-2023 Θέμα 2ο)

Ευάγγελος Λιβιεράτος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 9/20-07-2023 Θέμα 3ο)

Yanis Skarlatos, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 4/17-3-2023 (Θέμα 2ο))

Elias Sideras-Haddad, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 4/17-3-2023 (Θέμα 3ο))

Lieva Van Langenhove, Επίτιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 4/17-3-2023 (Θέμα 4ο))

Junuthula N. Reddy, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 13/9-12-2022  (Θέμα 2ο))

Ανδρέας Μπουντουβής,  Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών  της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 13/9-12-2022  (Θέμα 2ο))

Δημήτριος Σπίγγος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος  Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, (αποφ. Συγκλήτου 6/27-05-2022 Θέμα 4ο)

Ιωάννης Κουγιουμτζάκης, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών,Οικονομικών  κ’ Κοινωνικών Επιστημών (αποφ. Συγκλήτου 3/10-03-2022 Θέμα 9ο)

Edward C.Melhuish, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών κ’ Κοινωνικών Επιστημών (αποφ. Συγκλήτου 2/14-02-2022 Θέμα 3ο)

Γκεργέη Ζολνόκι (Georgely Szlonki), Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 28ο))

Μιχαήλ Μπρατάκος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 29ο))

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/23-09-2019 (Θεμα 53ο))

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Διοικ. Επιτροπής Δε 11/12-06-2018 (Θεμα 48ο))

 

Jo Nesbo, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 9/20-07-2023 Θέμα 2ο)

Γεώργιος Αρβανίτης, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/15-2-2023 (Θέμα 2ο))

Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/15-2-2023 (Θέμα 3ο))

Hojjat Adeli, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών (αποφ. Συγκλήτου 7/9-6-2022 Θέμα 4ο)

Ηρακλής Μπουρέκας, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος  Βιοιατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (αποφ. Συγκλήτου 6/27-05-2022 Θέμα 3ο)

Massimiliano Fuksas, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 5/29-03-2022 (Θέμα 27ο))

Rosemary Papa, Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 2/14-2-2022 (Θέμα 4ο))

Έφη Βαγενά, Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 (Θέμα 3ο))

Ελευθέριος Σκιαδάς, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου 19/30-11-2021 (Θέμα 4ο))

Γκάς Μπιλιράκης, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμούς της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 1/20-02-2020 (Θεμα 30ο))

Ηλίας Μόσιαλος, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 2/25-02-2021 (Θεμα 4ο))

Ken (Kenneth) Loach, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 4/18-03-2021 (Θεμα 3ο))

Francis Fukuyama, Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνιών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποφ. Συγκλήτου Σ 9/29-06-2021 (Θεμα 3ο))