Έγκριση Β΄ τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 από ΥΠ.Π.Ε.Θ.