Υποβολή Α΄ τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 στό ΥΠ.Π.Ε.Θ.