Ψηφιακή Υπογραφή

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΠAΔΑ
για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων

Το προσωπικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό διευκολύνει την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απαιτούν την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ανταλλαγής μηνυμάτων και την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας. Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά ενέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έγκυρα, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, την ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογιών μαθημάτων, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, την πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία, την παραλαβή πιστοποιητικών από φοιτητές -αποφοίτους που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, την κρυπτογράφηση δεδομένων και επιτυγχάνει μείωση του διοικητικού κόστους.

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Class A: πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. USB token) και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε συστήματα όπως αυτό της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΠαΔΑ ή για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.
     
  • Class B: πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως η ψηφιακή υπογραφή εγγράφων (για όπου δεν απαιτείται υποχρεωτικά χρήση υπογραφής τύπου Α) και μηνυμάτων email. Τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Σε ποιον απευθύνεται

Ψηφιακά πιστοποιητικά τύπου Α και Β εκδίδονται για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι καθώς και λοιποί συμβασιούχοι και έκτακτοι συνεργάτες του ΠΑΔΑ μπορούν να εκδώσουν μόνο ψηφιακή υπογραφή τύπου Β η οποία εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το πιστοποιητικό αποθηκεύεται σε Η/Υ και είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή κι όχι σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) – USB token όπως η τύπου Α.

Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να διαθέτετε ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής π.χ user@uniwa.gr.

*** Λόγω των μέτρων προστασίας για την εξάπλωση της πανδημίας έχει τροποποιηθεί η διαδικασία  έκδοσης και παραλαβής της ψηφιακής υπογραφής ΠΑΔΑ.***

Η διαδικασία πραγματοποιείται τηλεφωνικά κατόπιν δέσμευσης μίας διαθέσιμης χρονοθυρίδας μέσω της διεύθυνσης http://digisign-app.uniwa.gr.

Η διαδικασία έκδοσης της Ψηφιακής Υπογραφής γίνεται εξ αποστάσεως, από τον προσωπικό υπολογιστή του αιτούντα, με τη χρήση της εφαρμογής απομακρυσμένης διαχείρισης Anydesk. (http://anydesk.com).

Ο αιτών θα πρέπει να έχει αποστείλει από την προηγούμενη ημέρα του τηλεφωνικού του ραντεβού ευκρινή φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ στο email digisign@uniwa.gr.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο αιτών μπορεί να παραλάβει το token με την ψηφιακή του υπογραφή από το Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής που έκλεισε το ραντεβού του με την επίδειξη του ιδίου εγγράφου πιστοποίησης που έχει αποστείλει ηλεκτρονικά.

Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής του Token και από την Πανεπιστημιούπολη Αθηνών κατόπιν συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως του Η//Υ για την σωστή υπογραφή εγγράφων.

Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων PDF.

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό Class B θα πρέπει να αιτηθείτε την έκδοσή του από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ενημερωμένο πλοηγό (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari). Θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια (2 έτη) πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός χρήστη είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το ανάλογο της αστυνομικής ταυτότητας ή της ιδιόχειρης υπογραφής, γι’ αυτό και η χρήση του επιβάλλεται να είναι αυστηρά προσωπική. Τονίζεται ότι η Υπηρεσία Ψηφιακής Υπογραφής του ΠΑΔΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή λανθασμένη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

 

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
κ. Βύρων Μπότσης
210-5385165
Κτίριο Βιβλιοθήκης, Ισόγειο
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
κ. Νάσος Στεργιόπουλος
210-5381800
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Ισόγειο
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr

 

Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
κα Μαγδαλένα Σπύλκα
213-2010137, 210-5387060
Κτίριο Ζ.  3.05
Γραφείο Υπηρεσίας Ψηφιακής Υπογραφής
email: digisign@uniwa.gr