τμήμα μηχανικών βιοϊατρικής /
 
 Σχολή Μηχανικών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δραστηριοποιείται επιστημονικά (με διδακτικό, ερευνητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο) στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής, που συγκροτεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο χαρακτηριζόμενο από τη σύμφυση Επιστημών των Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

Το Τμήμα αποτελεί συνέχεια του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και του μετέπειτα Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη Βιοϊατρική Μηχανική (και ευρύτερα τη Βιοϊατρική Τεχνολογία) που αντανακλώνται:(α) στον διεθνώς μεγάλο αριθμό αντίστοιχων προγραμμάτων Πανεπιστημίων (624 προγράμματα κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).(β) στην ένταση της αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας (με μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων και συνεδρίων).(γ) στην ίδρυση μεγάλων διεθνών επιστημονικών εταιρειών Βιοϊατρικής Μηχανικής (άνω των 50 διεθνώς).(δ) στην ανάπτυξη ενός βιομηχανικού κλάδου που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες κατασκευαστές διεθνώς(ε) στην αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ-WHO), της αναγκαιότητας της Βιοϊατρικής Μηχανικής στις υπηρεσίες Υγείας και του Βιοϊατρικού Μηχανικού ως διακριτής ειδικότητας Μηχανικού.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει μια  συγκροτημένη βασική μόρφωση έτσι ώστε οι πτυχιούχοι Βιοϊατρικοί Μηχανικοί:

  • Να έχουν την επιστημονική αυτονομία να συλλαμβάνουν, να διαμορφώνουν και να υλοποιούν μελέτες και λύσεις επιστημονικών και τεχνικών ζητημάτων Βιοϊατρικής Μηχανικής και συναφών πεδίων
  • Να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέα αναδυόμενα πεδία της Βιοϊατρικής
  • Να έχουν γνώση προδιαγραφών και κανονισμών ποιότητας και ασφάλειας στις υπηρεσίας Υγείας καθώς και ζητημάτων Ηθικής Μηχανικών και Βιοηθικής που αναφύονται στις δραστηριότητες τους

 
Το Τμήμα διοργανώνει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εμβάθυνσης στη Βιοϊατρική Μηχανική:

 

Επίσης μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν ως διδάσκοντες και ως μέλη τριμελών διδακτορικών και σε άλλα ΠΜΣ, όπως:

  • «Ιατρική Φυσική» στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ, που αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», που συνδιοργάνωνε το Τμήμα μας μέχρι το 2017-2018 μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 
Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής έχει ισχυρότατη ερευνητική παρουσία, με πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ευρεία συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.Στο Τμήμα λειτουργούν τρία (3) θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)
  • Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας (ΕΙΣΕ)
  • Ερευνητικό Εργαστήριο Ευφυούς Νοσοκομείου (ΕΕΕΝ)

 

Στο Τμήμα λειτουργούν προγράμματα Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, ενώ μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος είναι συντονιστές ή συμμετέχουν σε δεκάδες εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα καθώς  και στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων.