Μήνυμα Προέδρου

Παναγιώτης Ζουμπουλάκης
Αναπλ.Καθηγητής

“Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο μας είναι στενά ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και τις ανάγκες της αγοράς. Εστιάζουμε στις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται για την παραγωγή βιώσιμων, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων. Επιδιώκουμε τη διεθνή αναγνώριση για την αριστεία στην έρευνα και εκπαίδευση στην επιστήμη των τροφίμων, με αντίκτυπο στους καταναλωτές, στη βιομηχανία και στην κοινωνία.”

Μήνυμα Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

H επιστήμη των τροφίμων είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που στοχεύει στην μελέτη και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις διαφορετικές πτυχές των τροφίμων. Είναι γνωστό πως το τρόφιμο αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της παραγωγής για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών. Πέραν αυτού, τα καινοφανή τρόφιμα και τα βιοδραστικά συστατικά, οι εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών αλλά και νέες μέθοδοι επεξεργασίας, συντήρησης και συσκευασίας, μαζί με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (ολιστικών –omics αναλύσεων, επεξεργασία εικόνας, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη) για την αυθεντικότητα, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν τις νέες τάσεις στην επιστήμη.

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων εκπαιδεύουμε νέους επιστήμονες και ταυτόχρονα παράγουμε νέα γνώση μέσω της έρευνας που διεξάγουμε, στοχεύοντας στην επίλυση σημαντικών προκλήσεων στον χώρο των τροφίμων. Οι ερευνητικές μας κατευθύνσεις εστιάζουν στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων, στον σχεδιασμό νέων διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων καθώς και στον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Το τμήμα μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και καθηγητές με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το τμήμα συγκροτείται από επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα πεδία της χημείας, της βιοχημείας, της μικροβιολογίας τροφίμων, της μηχανικής τροφίμων, της επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, της διατροφής καθώς και των οικονομικών και μάρκετινγκ.

Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της αγοράς, προσφέρουμε στους φοιτητές υψηλού επιπέδου προ- και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενα που άπτονται της επιστήμης των τροφίμων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές αποκτούν νέες γνώσεις και σημαντικές δεξιότητες σε διαφορετικούς τομείς μέσω των θεωρητικών μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων, επιδείξεων, διαλέξεων αλλά και της πτυχιακής εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν σημαντικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο των Τροφίμων με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων λειτουργεί ένα αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που οδηγεί σε Δίπλωμα Ειδίκευσης.