Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σπυριδάκος Αθανάσιος
Καθηγητής

Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν.

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Η Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελεί τη συνέχεια των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των τέως δυο Κεντρικών ΤΕΙ (ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ) με την προσθήκη δυο ακόμη τμημάτων: α) το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και β) το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Παρότι η Σχολή είναι νέα (ιδρύθηκε το 2018), στην πραγματικότητα διαθέτει την εμπειρία και την υποδομή πολλών δεκαετιών (τουλάχιστον από το 1982 που ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ) και πολλές δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχους (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) που στελεχώνουν σε σημαντικές θέσεις ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και διαπρέπουν στον χώρο που δραστηριοποιούνται.

Το σύνολο των τμημάτων της Σχολής καλύπτουν ευρύτατο φάσμα των Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και o στόχος τους είναι διττός:

α) Να εκπαιδευθούν νέοι επιστήμονες που θα στελεχώσουν ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή και σε μια εποχή που η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη είναι ραγδαία.

β) Στην υλοποίηση επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και στη μεταφορά της καινοτομίας και της γνώσης τόσο σε Οικονομικούς και σε Παραγωγικούς τομείς όσο και στην μελέτη και διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν και ταλανίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Το Διδακτικό – Ερευνητικό προσωπικό και το Διοικητικό προσωπικό της Σχολής εργάζεται άοκνα και συνεργηστικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται και να αναπτυχθεί περαιτέρω το περιβάλλον και οι συνθήκες στη Σχολή, που θα υποστηρίξουν, ακόμη περισσότερο, την αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης στους φοιτητές μας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες). Πρωταρχικός στόχος μας είναι οι φοιτητές μας, προσβλέποντας στην καλύτερη προετοιμασία τους όχι μόνο στο αντικείμενο εκπαίδευσής τους αλλά και σε επίπεδο ήθους, πολιτισμού και αξιών.