τμήμα κοινωνικής εργασίας

τμήμα κοινωνικής εργασίας /
 
 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Παρουσίαση Τμήματος

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και για να ενισχύσει την ευημερία τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, ικανών να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες προκλήσεις της Κοινωνικής Εργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχει καταρτιστεί και εναρμονίζεται πλήρως με τα Διεθνή Πρότυπα για την Εκπαίδευση στη Κοινωνική Εργασία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολών Κοινωνικής Εργασίας.

Ο προσανατολισμός του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι πρωτίστως εκπαιδευτικός και ερευνητικός, αλλά ταυτόχρονα και επαγγελματικός. Οι φοιτητές και φοιτήτριές αποκτούν γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθοδολογικά – ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του έργου, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, παρέχοντας:

  1. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και ευκαιρίες επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας σε κοινωνικές υπηρεσίες, που καταλήγει στη λήψη 4ετούς πτυχίου (επιπέδου 6)
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου 7).
  3. Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών (επιπέδου 8).

Παράλληλα, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας,  μέσω της λειτουργίας των Ερευνητικών του Εργαστηρίων και της ερευνητικής δραστηριότητας του προσωπικού και των φοιτητών και φοιτητριών, και στην εξέλιξη της επιστήμης και στη καινοτομία.

Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαιτούμενα εφόδια (γνώσεις, πολύπλευρη μελέτη των ψυχοκοινωνικών φαινομένων, μεθοδολογία, ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες) για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ως κοινωνικοί λειτουργοί (Π.Δ. 50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989) με δυνατότητα εργασίας σε ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδικής Προστασίας, Υγείας, Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αναπηρίας, Απεξάρτησης, Επιμελητών Ανηλίκων, Φυλακών, Μεταναστών, Προσφύγων, κ.ά.) και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.